EMS 01 ECO - Jet Kumaş Boyama Makinesi

Günümüzde,tekstil boyahaneleri tekstil atıkları nedeniyle birçok çevre problemi ile karşı karşıyadır.

Tüketilen suyun fiyatının ve arıtma maliyetlerinin artması yanı sıra çevre koruma bilincinin baskısı altında kalan boyahaneler maliyet, yatırım ve proseslerini tekrar elden geçrimek zorunda kalmaktadır.

EMS Eco-Jet doğaya saygılı ekolojik bir makine olarak boyahanelerde uygulanan  proseslerin su ve enerji tüketimini düşürürken boyama kalitesini arttırmaktadır.Makine,sektördeki şu ana kadar üretilmiş en düşük su ve enerji tüketimi, en az çevre kirletme etkisine sahip makinedir. 

EMS Eco-Jet günümüze kadar üretilmiş boya makinalarının teknik özelliklerinin harmanlanması sonucu oluşmuş ve bir adım daha ileri giderek boyama şottesini pamuk kumaş için (kumaşa göre değişmekle birlikte) 1:3´e kadar indirebilmiştir.

© Copyright 2015 | EMS Makina ElitNET